środa, 11 listopada 1992

1928: powstaje Prowincja Chicago SJ, wyodrębnienie z Prowincji St. Louis (Missouri), 1928

W 1928 roku z prowincji St. Louis (Missouri) wyodrębniła się zakonna prowincja chicagowska. Jej też zawdzięczają polscy jezuici życzliwe przyjęcie i zgodę na założenie w 1933 roku polonijnej placówki duszpasterskiej przy 4105 N. Avers Avenue w Chicago - mieście, które w szybkim tempie stawało się sercem Polonii amerykańskiej. Wystarczy powiedzieć, że w 1940 roku na ok. 3 min 300 tyś. ludności polskiej, zarówno urodzonej w Ameryce

sobota, 25 lipca 1992

Antoni Biegański (1900 - 1944) /1927-1929; 1935-1936/


Antoni Biegański (1900 - 1944) - Cztery lata po nowicjacie (w Kaliszu) ukończonym jako brat zakonny, został wysłany do Nowego Jorku, gdzie do powrotu do Polski pracował przy redakcji Posłańca Serca Jezusa w okresie od 1927 do 1929 roku. W roku 1930 widzimy go w Kurii Generalnej w Rzymie, skąd w 1935 roku ponownie przybył do Stanów Zjednoczonych. Tam, w rezydencji w Chicago na Avers Avenue, przez dwa lata był odpowiedzialny za funkcjonowanie domu i biblioteki. W 1936 roku powrócił do Polski na stanowisko sekretarza przełożonego i prokuratora Wydawnictwa Księży Jezuitów w Warszawie. W 1939 roku został wysłany do Rzymu, skąd wkrótce przyjechał do kraju z powodu zagrożenia wojennego. Zginął zamordowany przez hitlerowców w Warszawie przy ul. Rakowieckiej w dniu 2 sierpnia 1944 roku, w drugim dniu powstania warszawskiego.

Stanisław Mrozek (1893 - 1960) /1927-1934/


Stanisław Mrozek (1893 - 1960) - W 1927 roku, dwa lata po przyjęciu święceń kapłańskich, wyjechał do pracy wśród Polonii w Chicago. Przez kilka następnych lat, podobnie jak inni misjonarze, głosił rekolekcje i misje. W 1934 roku opuścił jednak zakon i w Chicago przystąpił do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.