niedziela, 19 maja 2002

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


19     maja - niedziela
O godz. 11.00 była uroczysta Msza św. w rocznicę bitwy pod Monte Cassino, uczestniczył w niej Konsul Generalny RP, pan Franciszek Adamczyk. Po południu O. Superior udał się na bankiet z kombatantami. Natomiast O. Filipowicz odprawił Mszę św. dla maturzystów z rodzicami i nauczycielami. Było 431 maturzystów. O. Czarnecki miał spotkanie z Kręgiem Rodzin, a wieczorem miał wyjście z Grupą Nikodema.

sobota, 18 maja 2002

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

18     maja - sobota
Dzisiaj 82. urodziny Ojca św. Z tej okazji Fundacja Jana Pawła II zorganizowała uroczystą Mszę św. na Indng Park
0 godz. 19.00. Uroczystości przewodniczył ks. Gowin z Trójcowa a homilię powiedział ks. Florczyk. Po Mszy św. było świętowanie. Natomiast wieczorem o godz. 21.00 zaczęło się po raz pierwszy u jezuitów w Chicago czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które zakończyło się Mszą św. Po północy. Na czuwaniu było ok. 300 osób. Bardzo ładnie wy
padło. Oprawę liturgiczno-muzyczną zrobiła Szkoła Ewangelizacji i Formacji Chrześcijańskiej działająca przy naszym Ośrodku.