czwartek, 27 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


27 lipca - czwartek
O. sup. Kosiński z o. Balczewskim pojechali rano do City Hali na spotkanie w sprawie naszej kaplicy. Tam na ósmym piętrze czekali już p. Alicja Borzym, adwokat z panią Joan Mannbc również adwokat i p. Jerzym Migała. Spotkanie miało być o godz. 930, ale zaczęło się dopiero po godz. l O00 i trwało około pół godziny. W imieniu Zarządu Miasta występował Michael Grochowiak. Pani Borzym przekazała dokumenty budowy kaplicy z roku 1933 oraz około 80 poświadczeń ludzi, którzy bywali na różnych nabożeństwach religijnych w naszej kaplicy przed rokiem 1957, kiedy uchwalono prawo „zoningu", wymagającego parkingu przy obiektach zebrań. Ze strony miasta postawiono kilka pytań odnośnie nabożeństw, głośników i ilości przychodzących ludzi. Przyrzeczono dać odpowiedź do 14 września.

poniedziałek, 10 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


10 lipca -poniedziałek
Przedpołudniem o. superior Kosiński pojechał do kurii archidiecezjalnej, aby omówić sytuację naszego domu. Zastanawiano się też nad możliwościami przejęcia jakiegoś kościoła czy kaplicy.

poniedziałek, 3 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


3 lipca -poniedziałek
Rano, koło godz. 9°° przyjechało dwoje ludzi z telewizji, kanału „5" z pytaniem na temat skarg naszych sąsiadów. Rozmawiał z nimi o. Kosiński. O godz. 17°° na kanale „5" telewizji pokazano wywiad na temat naszej kaplicy: rozmowę ze skarżącymi się sąsiadami (jedna para), z o. Kosińskim i kilka migawek z kamery amatorskiej ludzi wychodzących z naszej kaplicy.
Mamy już 20 zgłoszonych nazwisk ludzi, którzy uczęszczali do kaplicy przed 1957 r., o co prosił o. Balczewski.