środa, 25 sierpnia 1993

Franciszek Domański (1902 - 1979) /1938-


Franciszek Domański (1902 - 1979) Po okresie studiów i przyjęciu święceń kapłańskich w 1934 roku pracował jako kaznodzieja i misjonarz ludowy. Do Stanów Zjednoczonych przybył w 1938 roku i tu pozostał aż do śmierci, głosząc misje i rekolekcje, redagując przez 5 lat Posłaniec Serca Jezusa i wiele czasu poświęcając studiowaniu historii jezuitów białoruskich oraz jezuitów polskich w USA. W wyniku tych poszukiwań opublikował w Sacrum Poloniae Millennium (1960) monografię pt. Patriarcha amerykańskich jezuitów ks. Franciszek Dzierożyński SJ, a także Łużyce (1944) - studium nad językiem serbołużyckim. Jako wicepostulator w 1954 roku wydał żywot abp. J. Cieplaka pt. Sługa Boży ks. Jan Chrzciciel Cieplak, Arcybiskup Wileński. W latach 1957 - 61 był przełożonym jezuitów polskich w Chicago. W ciągu życia poddany był wielu operacjom chirurgicznym, co być może wpłynęło na szczególne jego zainteresowanie biednymi i chorymi. Im więc przez wiele lat poświęcał swój czas i troskę, a starsi ludzie do dzisiaj pamiętają, jak obciążony artykułami żywnościowymi śpieszył do potrzebujących.