niedziela, 24 marca 2002

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

24     marca - niedziela
Niedziela Palmowa dzisiejsza to drugi dzień radiotonu na rzecz Ośrodka, tym razem na stacji radiowej WNVR1030 AM. Radioton trwa od 6 rano do 6 wieczorem. Dzisiaj zebrano około 70.000$, co daje łączną sumę ponad 200 tysięcy. Na wszystkich Mszach o. Ziółek głosi naukę rekolekcyjną. Jest mnóstwo ludzi do spowiedzi.

sobota, 23 marca 2002

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

23     marca - sobota
Dzisiaj pomimo przerwy w radiotonie ludzie dalej dzwonią i przychodzą z donacjami na Irving Park, gdzie czuwa O. Ziółek i po całym dniu zebrał deklaracje na parę tysięcy dolarów.

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


22     marca -piątek
Dzisiaj cały dzień, tzn. od 5 rano do północy trwa na stacji WPNA1490 AM radioton na rzecz Jezuickiego Ośrodka Milenijnego. Akcja przebiegała pomyślnie. Na Irving Park pracowali wolontariusze odbierając telefony deklarujące ofiary na nasz Ośrodek, które wstępnie po całym dniu obliczono na 137.000$.