czwartek, 25 lutego 1993

Zygmunt Jakubowski (1898 - 1961) /1932-/


Zygmunt Jakubowski (1898 - 1961) - Nowicjat odbył w 1913 roku w Starej Wsi, studia filozoficzne w Nowym Sączu, a teologiczne w Krakowie i Lublinie, gdzie także przyjął święcenia kapłańskie (1928). Cztery lata później wyjechał do pracy wśród Polonii amerykańskiej. W Chicago - podobnie jak inni jezuici - poświęcał się pracy duszpasterskiej i misyjnej, pisał artykuły do Posłańca Serca Jezusa, a od 1947 roku aż do śmierci wydawał go jako redaktor naczelny. Dokładność, pomysłowość i żywa inteligencja ojca Zygmunta nadały pismu jakby nowy wymiar, za co był bardzo ceniony wśród czytelników.