czwartek, 7 grudnia 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


7 grudnia - czwartek
Na dzień dzisiejszy wyznaczona była rozprawa sądowa odnośnie naszej kaplicy na godz. 930, w Daley Center w śródmieściu. Pojechali na nią o. sup. Kosiński, o. Filipowicz o. Balczewski. Na rozprawę przybyła nasza adwokatka, rani Alicja Borzym z panią Joan Menix. Zjawili się tam również p. Michał Wójcik, alderman naszego okręgu i kilka osób ? sąsiedztwa, którzy wnieśli skargę przeciw nam oraz strażacy będący wcześniej u nas na inspekcji. Nie było ścisłej rozprawy, tylko w pokoju przy sali sądowej wystąpiono przeciwko nam i sędzia (kobieta) wydała wyrok, że nie wolno nam przyjmować do domu więcej jak 80 osób i to tylko do kaplicy. Poza tym nakazano nam w ciągu najbliższego tygodnia załatwić obudowę pieca ogrzewczego dwustronną ścianą z żelaznymi drzwiami. Wyrok obowiązywał od zaraz. W razie przekroczenia zakazu grożono nam karami pieniężnymi i nawet więzieniem. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy. Za tydzień ma się odbyć następna rozprawa.
O. sup. Kosiński zaraz po powrocie razem z o. Filipowiczem ułożył odpowiednie ogłoszenie, które podano do prasy polonijnej i programów radiowych, aby poinformować ludzi przed jutrzejszym świętem Niepokalanego Poczęcia. W obowiązujące święta kościelne, nie uznawane przez państwo, przychodziło zawsze dużo ludzi do kaplicy. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem przyszli do nas panowie z kamerą z POLYISION, polskiej telewizji w Chicago, aby zrobić wywiad z o. Superiorem.

czwartek, 31 sierpnia 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


31 sierpnia - czwartek
O. sup. Kosiński wpłacił $20.000,00 a conto zakupu domu Irving Park.
Nasza adwokat, p. Alicja Borzym, złożyła w Urzędzie Miejskim, w Building Department zbiór dokumentów odnośnie do skargi na nasz dom przy Avers.

poniedziałek, 14 sierpnia 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

14 sierpnia -poniedziałek
O. Filipowicz jako prezes korporacji Polish Messenger 'odpisał wstępny kontrakt kupna domu przy 5835-41 Irving Park Rd., Chicago, IŁ 60634.

wtorek, 8 sierpnia 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

8 sierpnia - wtorek
Wszyscy aktualnie mieszkający w domu razem z o. John Castello, jezuitą chicagowskim oraz architektem Pawłem Hardej pojechali oglądać posesję przy Irving Park.

wtorek, 1 sierpnia 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


1 sierpnia - wtorek
Rano o. sup. Kosiński z o. Balczewskim oraz p. Hubertem Cioromskim obejrzeli wewnątrz budynek przy ul. Irving Park, niedaleko Austin, który jest na sprzedaż wraz z dużym parkingiem. Oglądaliśmy go z zewnątrz 13. lipca. Budynek zawiera: dużą salę na 500 - 600 osób z przylegającym barem mogącym pomieścić następne 100 osób, następnie dość obszerną salę na piętrze. Całość jest ochładzana i ogrzewana systemem chłodniczo ogrzewczym niedawno wmontowanym. Z dużej sali na parterze są dwa wyjścia na ulicę. Główną salę da się łatwo przerobić na kaplicę. O. Superior zaraz przekazał e-mailem te wiadomości do o. prow. Żaka, który w odpowiedzi polecił porozumieć się w tej sprawie z jezuitami chicagowskimi - i oczywiście z kurią archidiecezjalną.

czwartek, 27 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


27 lipca - czwartek
O. sup. Kosiński z o. Balczewskim pojechali rano do City Hali na spotkanie w sprawie naszej kaplicy. Tam na ósmym piętrze czekali już p. Alicja Borzym, adwokat z panią Joan Mannbc również adwokat i p. Jerzym Migała. Spotkanie miało być o godz. 930, ale zaczęło się dopiero po godz. l O00 i trwało około pół godziny. W imieniu Zarządu Miasta występował Michael Grochowiak. Pani Borzym przekazała dokumenty budowy kaplicy z roku 1933 oraz około 80 poświadczeń ludzi, którzy bywali na różnych nabożeństwach religijnych w naszej kaplicy przed rokiem 1957, kiedy uchwalono prawo „zoningu", wymagającego parkingu przy obiektach zebrań. Ze strony miasta postawiono kilka pytań odnośnie nabożeństw, głośników i ilości przychodzących ludzi. Przyrzeczono dać odpowiedź do 14 września.

poniedziałek, 10 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


10 lipca -poniedziałek
Przedpołudniem o. superior Kosiński pojechał do kurii archidiecezjalnej, aby omówić sytuację naszego domu. Zastanawiano się też nad możliwościami przejęcia jakiegoś kościoła czy kaplicy.

poniedziałek, 3 lipca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


3 lipca -poniedziałek
Rano, koło godz. 9°° przyjechało dwoje ludzi z telewizji, kanału „5" z pytaniem na temat skarg naszych sąsiadów. Rozmawiał z nimi o. Kosiński. O godz. 17°° na kanale „5" telewizji pokazano wywiad na temat naszej kaplicy: rozmowę ze skarżącymi się sąsiadami (jedna para), z o. Kosińskim i kilka migawek z kamery amatorskiej ludzi wychodzących z naszej kaplicy.
Mamy już 20 zgłoszonych nazwisk ludzi, którzy uczęszczali do kaplicy przed 1957 r., o co prosił o. Balczewski.

wtorek, 27 czerwca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


27 czerwca - wtorek
O. Balczewski zgłosił się na godz. 9°° do City Hali w towarzystwie: adwokat, p. Alicji Borzym, p. Jerzego Migały (właściciela stacji radiowej WCEV), emerytowanego porucznika policji, p. Ronalda Sieczkowskiego oraz p. Andrzeja Jar-makowskiego, redaktora Dziennika Chicagowskiego.
W czasie przesłuchania o. Balczewski wyjaśnił, że kaplica przy 4105 N. Avers została zbudowana w jesieni 1933 r., na co posiada umowę i kosztorys firmy budowlanej oraz rachunki. Po wysłuchaniu świadków sprawę odroczono do 27 lipca 2000 r. Ze strony oskarżających sąsiadów było około 10 osób.
Zarzut pod naszym adresem oparty jest na prawie „zoningu", które zostało wydane w roku 1957 r., które wymaga, by przy obiektach kultu istniały parkingi poza ulicą przynajmniej na 4 samochody. Zgodnie jednak z prawem „grandfathers", jeśli w kaplicy odbywały się nabożeństwa i Msze św. przed rokiem 1957, prawo „zoningu" nie obowiązywałoby naszą kaplicę.

poniedziałek, 26 czerwca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


26 czerwca -poniedziałek
Sprawą naszego domu zaczęły się interesować dzienniki polonijne (Dziennik Związkowy - Dziennik Chicagowski). Ludzie zgłaszają się, by świadczyć na naszą korzyść.

wtorek, 20 czerwca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


20 czerwca - wtorek
Skargi sąsiadów przynaglają nas, by poszukać kościoła dla odprawiania Mszy św. Zwróciliśmy się z tym do p. Wojciecha Cioromskiego, który przez kilkadziesiąt lat prowadził biuro realnościowe. Dziś o. Superior, o. Balczewski i p. Cioromski odwiedziliśmy dwa obiekty kościelne wystawione na sprzedaż: jeden mały kościół z dużym placem i parkingiem w cenie 2 i pół miliona dolarów w Park Ridge, drugi za około $600,000 z małym parkingiem i nie bardzo ładny w Des Plaines.

piątek, 16 czerwca 2000

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


16 czerwca -piątek
Na adres o. Balczewskiego przyszło z Urzędu Miasta wezwanie w związku ze skargą sąsiada na odbywające się nabożeństwa w naszej kaplicy. Równocześnie wśród sąsiadów krąży odezwa, aby świadczyć przeciwko nam. Kilka tygodni wcześniej był u o. Superiora alderman Wójcik z propozycją spotkania ze sąsiadami, a kilka dni temu o. Superior otrzymał list od straży pożarnej informujący, że alderman Wójcik zanosił na nas skargę, że za dużo ludzi przychodzi do nas.