piątek, 25 czerwca 1993

Władysław Wantuchowski (1895 - 1961) /1936-1938/

Władysław Wantuchowski (1895 - 1961) - Do zakonu wstąpił w Starej Wsi po ukończeniu 15. roku życia. 13 lat później - po odbyciu studiów filozoficznych i teologicznych - otrzymał święcenia kapłańskie i pracował w duszpasterstwie w kraju. W Chicago głosił rekolekcje i misje w latach 1936 - 38. Stany Zjednoczone nie były jednak jego ulubionym krajem, dlatego wrócił do Polski krótko przed wojną i został mianowany rektorem w kolegium wileńskim. W 1942 roku Niemcy osadzili go w więzieniu, gdzie przebywał do wkroczenia Rosjan w 1944 roku. Do śmierci pracował na różnych placówkach jezuickich w kraju, uważany za wybitnego kaznodzieję i rekolekcjonistę. Kultura osobista, serdeczność, żywy temperament i jowialność jednały mu wielu tak wśród ludzi świeckich, jak i w zakonie.