piątek, 22 czerwca 2001

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


22 czerwiec -piątek. Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
Z racji święta patronalnego obydwu kaplic została odprawiona uroczysta Msza św. w kaplicy przy 5835 W. Irving Park. Celebrował o. sup. Kosiński, koncelebrowali: o. Balczewski, o. Ziółek i ks. Antoni Sokołowski z diecezji tarnowskiej, pracujący na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po Mszy św. zostało odprawione nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa, w czasie którego o. Superior odmówił uroczyste zawierzenie powstającego Jezuickiego Ośrodka Milenijnego Bożemu Sercu. Modlitwę odmówioną pod koniec tego zawierzenia o. Superior polecił odmawiać pod koniec każdej Mszy św. Po nabożeństwie uczestniczący w nim podpisywali akt zawierzenia odmówiony przez o. Superiora.

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

 

22 czerwiec -piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z racji święta patronalnego obydwu kaplic została odprawiona uroczysta Msza św. w kaplicy przy 5835 W. Irving Park. Celebrował o. sup. Kosiński, koncelebrowali: o. Balczewski, o. Ziółek i ks. Antoni Sokołowski z diecezji tarnowskiej, pracujący na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po Mszy św. zostało odprawione nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa, w czasie którego o. Superior odmówił uroczyste zawierzenie powstającego Jezuickiego Ośrodka Milenijnego Bożemu Sercu. Modlitwę odmówioną pod koniec tego zawierzenia o. Superior polecił odmawiać pod koniec każdej Mszy św. Po nabożeństwie uczestniczący w nim podpisywali akt zawierzenia odmówiony przez o. Superiora.