niedziela, 8 kwietnia 2001

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


8 kwietnia - niedziela - Niedziela Palmowa
Rano o godz. 8°° o. Kosiński odprawił Mszę św. radiową razem z o. Januszem Śliwą, potem zaś, o godz. 1100 o. Superior odprawił pierwszą Mszę św. w sali przy ul. 5835 W. Irving Park Rd. Towarzyszył mu diakon Darek Dańkowski. O. Śliwa głosił kazanie, którym rozpoczął rekolekcje wielkopostne. W sali było ustawionych ponad 400 krzeseł, a ludzi było około 700. Był też obecny alderman, któremu nie podobało się, że przyszło tak wiele ludzi. Niedziela była bardzo pracowita. Nie zdążyliśmy nawet zjeść normalnego obiadu. Poza tym było wiele emocji z racji pierwszej Mszy św. w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.