środa, 15 lutego 1995

O. Edward Mruk (1917 - 1987) /1952-1985/


Edward Mruk (1917 - 1987) - W listopadzie 1939 roku jako kleryk na czwartym roku formacji zakonnej z grupą jezuitów, m.in. z własnym bratem Antonim, został aresztowany przez gestapo w Krakowie i osadzony w więzieniu najpierw na Montelupich, następnie w Wiśniczu, później przetransportowany do Auschwitz i wreszcie do Dachau. W obozie koncentracyjnym „załapał się" na kucharza dla niemieckich strażników, co ułatwiało mu zdobywanie wiadomości z radia, którymi dzielił się - podobnie jak resztkami jedzenia - z towarzyszami niedoli. Po wyzwoleniu obozu (29 IV 1945) studiował filozofię i teologię w Belgii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1949 roku. W latach 1951 - 52 współpracował w wydawaniu miesięcznika Sodalis Marianus w Londynie, skąd przyleciał do Chicago, gdzie przez 31 lat pracował wśród Polonii, współredagując równocześnie Posłańca Serca Jezusa i troszcząc się o bibliotekę domową. Na przełomie lat 1978/79 był przez rok przełożonym jezuitów na Avers. W ostatnich latach, schorowany, odprawiał Msze św. recytowane jedynie w kaplicy, ponieważ nie mógł już mówić kazań. Do Polski wrócił w 1985 roku.

środa, 25 stycznia 1995

br. Tomasz Dziemba (1903 - 1996) /1951-

Tomasz Dziemba (1903 - 1996) Urodził się w Brzozowicach na Górnym Śląsku, stąd znał dobrze język niemiecki. W czasie II wojny światowej służył w polskim wywiadzie wojskowym i walczył na zachodnim froncie. Miał jednak powołanie na brata zakonnego, które zrealizował, wstępując w 1951 roku do zakonu za granicą, ale należał do polskiej prowincji, do domu chicagowskiego, gdzie z wielkim oddaniem przez wiele lat prowadził administrację Posłańca Serca Jezusa. W latach 1971 - 72 mieszkał i należał do wspólnoty kamedułów w Bloomingdale (Ohio), a następnie przebywał i pracował w chicagowskiej prowincji jezuitów amerykańskich i do niej został oficjalnie przeniesiony w 1974 roku. Kilka lat przed śmiercią stracił wzrok i przebywał w jezuickim domu spokojnej starości „Colombiere" w Clarkston (Michigan), gdzie najchętniej posługiwał się językiem niemieckim.