piątek, 15 czerwca 1990

Boc Antoni (1862 - 1914) /1906-1913/

Antoni Boc (1862 - 1914) - Jako 15 - letni młodzieniec wstąpił do nowicjatu, następnie studiował filozofię i teologię zakończoną przyjęciem święceń kapłańskich w 1887 roku. Pracował przez wiele lat wśród młodzieży chyrowskiej jako katecheta, profesor i moderator sodalicji. Był wytrawnym mówcą i rekolekcjonistą. Wielokrotnie wyjeżdżał do Saksonii z posługą duszpasterską wśród pracujących tam Polaków. W 1906 roku przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu 8 lat przeprowadził 100 misji ludowych i 34 serie rekolekcji kapłańskich i zakonnych. W 1913 roku wrócił do Krakowa i tam wkrótce odszedł do Pana.

piątek, 16 marca 1990

Bieda Józef (1868 - 1951) /1903-1933/

Józef Bieda (1868 - 1951) - Do zakonu wstąpił w 1888 roku. Jedenaście lat później przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął głoszenie misji ludowych i rekolekcji. Było to jego życiowe powołania. Tę samą działalność prowadził w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechał w 1903 roku. Pracował głównie w Cleveland, St. Louis, Milwaukee, Toledo i Chicago. Mianowany przełożonym grupy misjonarzy, pamiętał także o materialnej stronie życia kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w kraju. Po powrocie do Polski w 1933 roku w dalszym ciągu głosił rekolekcje i spełniał funkcję przełożonego w domach zakonnych.

czwartek, 15 marca 1990

Janowski Karol (1864 - 1944) /1903-1930/

Karol Janowski (1864 - 1944) - Życie zakonne rozpoczął w Starej Wsi w 1880 roku. Teologię studiował na wyspie Jersey w latach 1892 - 97. Święcenia kapłańskie przyjął w 1895 roku w Przemyślu. Przez 11 lat nauczał języka francuskiego i był wychowawcą młodzieży w Zakładzie chyrowskim. W1903 roku wyjechał do Ameryki jako duszpasterz Polonii. Szczególną troską ojca Karola było utrzymanie wśród rodaków wiary, patriotyzmu oraz tradycji polskich i języka ojczystego. Do kraju powrócił w 1930 roku i tam spełniał obowiązki przełożonego, pracując równocześnie duszpastersko. Napisał wiele pieśni i poezji patriotycznych.