niedziela, 25 kwietnia 1993

br. Antoni Noniewicz (1902 - 1964) /1934-


Antoni Noniewicz (1902 - 1964) - Urodził się na Litwie, do nowicjatu wstąpił w 1928 roku w Kaliszu. Przez resztę swojego życia zakonnego pracował jako kucharz najpierw w Polsce, a od 1934 roku w Chicago, gdzie troszczył się także o kaplicę, zakrystię i dom. Brat Antoni jest klasycznym przykładem poświęcenia i troski o zapewnienie warunków życia i pracy księżom. W czasie II wojny światowej organizował pomoc dla jezuitów w Polsce oraz jeńców wojennych w oflagach i stalagach niemieckich.