niedziela, 19 września 2004

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

19 września - niedziela
Po Mszy św. wieczornej było pierwsze spotkanie organizacyjne Grupy Nikodema. Wyodrębniła się z niej kolejna grupa młodzieżowa, która przyjęła nazwę Gran Desiderio i będzie się spotykać w Ośrodku w środy.

czwartek, 16 września 2004

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

16 września - czwartek
O. Gryzło, który rozpoczął pobyt i pracę duszpasterską w Chicago, zabrał się za porządkowanie składziku ogrodowego przy garażach. Wieczorem zaś uczestniczył w koncercie akordeonistów i nawiązał z nimi pierwszy kontakt.