piątek, 16 marca 1990

Bieda Józef (1868 - 1951) /1903-1933/

Józef Bieda (1868 - 1951) - Do zakonu wstąpił w 1888 roku. Jedenaście lat później przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął głoszenie misji ludowych i rekolekcji. Było to jego życiowe powołania. Tę samą działalność prowadził w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechał w 1903 roku. Pracował głównie w Cleveland, St. Louis, Milwaukee, Toledo i Chicago. Mianowany przełożonym grupy misjonarzy, pamiętał także o materialnej stronie życia kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w kraju. Po powrocie do Polski w 1933 roku w dalszym ciągu głosił rekolekcje i spełniał funkcję przełożonego w domach zakonnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz