wtorek, 19 października 2004

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


19 listopada - piątek
Dzisiaj rozpoczęły się trzydniowe obchody 25-lecia Mszy świętych radiowych. I tak po południu oo. Superior, Sermak i Polak byli w TV Polvision, potem o. Polak i o. Czarnecki byli w radiu WCEV - 1450AM, zaś wieczorem po Mszy świętej odbyło się spotkanie wykładowe nt. mediów i ich roli w życiu człowieka. Wystąpiło 6 prelegentów, zaś całość zakończyła się poczęstunkiem.