niedziela, 29 maja 2005

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe

29     maja - niedziela - Boże Ciało
Mszę świętą o godzinie 13.00 celebrował o. Prowincjał Krzysztof Dyrek. Po Mszy świętej było uroczyste poświęcenie krzyży i pomieszczeń Ośrodka: auli Jana Pawła n i pomieszczeń na dole. Po południu odbyła się tzw. „majówka u jezuitów" w ogrodzie na Avers. Uczestniczyło w niej ok. 60 osób.