piątek, 10 czerwca 2005

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


10 czerwca - sobota
O. Paweł Kosiński kończy swoje posługiwanie jako przełożony wspólnoty polskich jezuitów w Chicago, a także „ojciec założyciel" Jezuickiego Ośrodka Milenijnego i rektor Sanktuarium. Wszystkie obowiązki i funkcje, poza przywilejem „założycielstwa", przekazuje o. Stanisławowi Czarneckiemu.