sobota, 2 kwietnia 2005

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


2     kwietnia - sobota
Wierni przychodzą do kaplicy na modlitwę od samego rana, od 7.30. Stan zdrowia papieża coraz cięższy i nieodwracalny. O godzinie 1.37 (w Rzymie 21.37) Ojciec Święty Jan Paweł II odchodzi do domu Ojca. Do naszego Sanktuarium zaczynaj ą napływać wierni. O 4pm o. Czarnecki odprawił Mszę świętego za śp. Ojca Świętego z harcerzami. Na Mszy świętej wieczornej gromadzi się sporo wiernych. O 21.00 o. Krzysztof Homa odprawia kolejną Mszę świętą za Ojca świętego. Do pomocy kaplica pozostaje otwarta na czuwanie modlitewne.