sobota, 9 kwietnia 2005

kronika JOM 2001-2006, wydanie okolicznościowe


9     kwietnia - sobota
Dzisiaj kończymy obchody po śmierci Ojca świętego uroczystą Mszą świętą o godzinie 21.37, czyli w godzinę śmierci papieża. Msze wieczorne, zarówno o 19.00 jak i 21.37 zgromadziły sporo wiernych.